Algemene voorwaarden

Cookies

We maken gebruik van cookies om je de best mogelijke gebruikservaring te bezorgen. Klik hier voor meer informatie.

(Web)winkel

INFORMATIE

HET HAAKBEEST is, samen met HET DRAAGBEEST, onderdeel van DE BEESTENBOEL.

Het geheel valt onder JuSt Services BVBA met ondernemingsnummer 0893 572 017.

Vestigingsadres: Rijmenamsesteenweg 10, 3150 Haacht

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden van HET HAAKBEEST zijn op alle overeenkomsten, aanbiedingen en bestellingen van HET HAAKBEEST van toepassing, tenzij een andere overeenkomst schriftelijk wordt afgesloten. In dat geval blijven alle onaangepaste voorwaarden gelden. Het accepteren van een bestelling houdt in dat u deze voorwaarden aanvaardt.

Bij eventuele geschillen zijn het Vredegerecht van Leuven en de Handelsrechtbank of Rechtbank van Eerste Aanleg van Leuven bevoegd. Op onze voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

PRODUCTEN

Alle producten worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld op de website. HET HAAKBEEST kan niet verantwoordelijk worden gesteld als de getoonde producten enigszins afwijken van de werkelijkheid.

Alle knuffels worden met de grootste zorg gemaakt en er worden steeds veiligheidsoogjes gebruikt. Het kan echter, zoals bij alle handwerk, steeds voorkomen dat er een draadje of een oogje los komt. HET HAAKBEEST stelt zich hiervoor niet verantwoordelijk. Indien er klachten zouden zijn, gelieve dan contact op te nemen via info@hethaakbeest.be.

HET HAAKBEEST is niet verantwoordelijk voor ongevallen bij het gebruik van aangekochte producten.

Laat een klein kind nooit alleen met een knuffel, en controleer regelmatig of er niks losgekomen is.

PRIJZEN

Alle prijzen vermeld op de website zijn in euro’s, inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

"HET HAAKBEEST behoudt zich het recht voor om de prijzen ten allen tijde te wijzigen.

Indien er redelijkerwijs kan aangenomen worden dat een prijs een vergissing bevat, kan HET HAAKBEEST niet aan deze prijs worden gehouden.

Indien een prijswijziging van toepassing is op een lopende bestelling heeft de consument het recht deze bestelling te annuleren.

BESTELLEN EN BETALEN

Een bestelling komt slechts tot stand als HET HAAKBEEST deze bevestigd. HET HAAKBEEST streeft ernaar een bestelling binnen de afgesproken termijn af te werken, maar behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, bestellingen niet of op een later tijdstip uit te voeren. Hiervan zal de klant binnen 2 werkdagen schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Op maat bestelde producten worden niet teruggenomen.

De bestelling wordt pas uitgeleverd door HET HAAKBEEST na ontvangst van betaling. Wanneer er geen betaling heeft plaatsgevonden binnen de 10 dagen na bestelling, kan HET HAAKBEEST de bestelling annuleren.

LEVEREN EN VERZENDEN

HET HAAKBEEST streeft ernaar zo snel mogelijk na ontvangst van betaling de bestelling te verzenden. Producten in voorraad worden op werkdagen in principe binnen 48 uur verzonden. Indien de levering vertraging oploopt om welke reden dan ook, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt u hiervan schriftelijk (email) of telefonisch bericht.

HET HAAKBEEST kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van artikelen tijdens verzending en is niet aansprakelijk voor verkeerde of vertraagde aflevering door foutieve of onvolledige adresgegevens.

In het geval dat een product (tijdelijk of gedeeltelijk) niet meer leverbaar is, nemen wij op werkdagen binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling contact met u op. U behoudt in dit geval het recht uw bestelling te annuleren. HET HAAKBEEST zal in dat geval binnen de 7 dagen het betaalde bedrag terugstorten.

VERZENDTARIEVEN

HET HAAKBEEST behoudt zich het recht om de verzendtarieven ten allen tijde aan te passen, afhankelijk van uw bestelling. Bij eventuele wijzigingen wordt u hiervan op werkdagen binnen de 24 uur schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien u niet akkoord zou gaan met deze wijzigingen, behoudt u het recht de bestelling te annuleren.

RETOURVOORWAARDEN

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 60 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de originele verpakking niet beschadigen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan HET HAAKBEEST retourneren. Om een product terug te sturen volstaat het een e-mail te sturen naar elke@hethaakbeest.be. Hierop zullen, afhankelijk van het product, redelijke instructies bezorgd worden om het product terug te sturen.

Bij het boeken van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Uitgezonderd diensten die binnen deze periode opgeleverd worden. In dergelijk geval dient de consument ten laatste 24u voor de start van de dienst de afmelding door te geven.

HET HAAKBEEST kan de retourvoorwaarden van de consument uitsluiten. De uitsluiting van de retourvoorwaarden is slechts mogelijk voor producten:

a. die door HET HAAKBEEST tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument zoals gehaakte producten op aanvraag;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

RETOURKOSTEN

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van verzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

PRIVACY

Al uw gegevens worden alleen door HET HAAKBEEST gebruikt en worden niet aan derden verstrekt.

AANSPRAKELIJKHEID

Iedere aansprakelijkheid van HET HAAKBEEST voor welke schade van welke aard ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten. HET HAAKBEEST kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die door derden wordt veroorzaakt.

 HET HAAKBEEST is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten aangekocht bij HET HAAKBEEST.

ABONNEMENT
  • Je deelname aan het mysterie haakabonnement zien we natuurlijk heel graag komen. Maar omdat we je graag alle vrijheid geven kan je binnen de 24 uur kostenloos annuleren. Stuur hiervoor een mailtje naar info@hethaakbeest.be.
  • Met een abonnement werken we aan verlaagde tarieven waardoor de minimum looptijd van elk  abonnement 6 maanden bedraagt. Nadien kan je opzeggen met een opzegperiode van 3 maand.
  • In het VIP haakabonnement heb je toegang tot alle digitale patronen van het Haakbeest met een limiet van 5 downloads per maand.
  • Bij een haakabonnement ontvang je elke 6 maand 1 kg vulling of elke 3 maand 500g.
  • Indien in de toekomst de prijzen veranderen (bijvoorbeeld verzending) zullen we je hiervan op voorhand schriftelijk verwittigen en krijg je ook de kans uit te stappen zonder opzegperiode. Natuurlijk doen we dit liever niet als het even kan en behouden we de lopende prijzen zo lang mogelijk.
  • Bij je eerste betaling geef je goedkeuring voor maandelijkse automatische betaling (totdat je annulleert). Het is belangrijk dat de 1ste betaling ten laatste op de voorlaatste werkdag van de maand is uitgevoerd zodat wij je pakket of patroon van volgende maand alvast kunnen opsturen. Wij houden niet van verwijlintresten en ingebrekestellingen dus doen we daar ook niet aan mee. Betalingsproblemen? Bel ons even, dan overleggen we samen.
  • Pakketten & patronen worden pas verzonden nadat de betaling ontvangen is. Het mysteriepakket zal enkel verstuurd worden (op de laatse werkdag van de maand) als er een betaling ontvangen is uiterlijk de voorlaatste werkdag van de maand.
  • Het Haakbeest streeft ernaar om elke maand op de 1ste werkdag van de maand je pakketje bij je te krijgen. Omdat we hiervan afhankelijk zijn van de postdienst kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor de verzending. Wel gaan we alles in het werk stellen om je haakavontuur zo goed mogelijk verder te laten verlopen. Zoals altijd blijven we graag voor je klaar staan zodat je zonder zorgen kan haken.
  • We gaan graag met je in overleg als je ergens een probleem mee hebt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Haakbeest blijven deze bijzondere voorwaarden, samen met de algemene voorwaarden van kracht.
  • Een pakket of patroon van een abonnement kan je niet inruilen of terugbrengen in de winkel. Ook afzonderlijke onderdelen van het pakket zijn niet inruilbaar.
TOP