Samenwerkingsverklaring haakatelier-team

Hoi,

Om goed en efficiënt te kunnen werken op onze haakateliers (en daarbij dus zoveel mogelijk mensen enthousiast te kunnen maken), is het soms nodig informatie te krijgen van ons, ons team en onze klanten. We vinden het belangrijk dat privacy en vertrouwelijkheid altijd wordt gerespecteerd. En dus ook dat alle informatie die jij krijgt om vlot te kunnen werken daarom ook effectief bij jou blijft. We vertrouwen op jouw discretie. Geen enkele informatie mag worden vrijgegeven, via eender welk kanaal. 

Daarom vragen we  je onderstaande samenwerkingsverklaring te ondertekenen. Alleen met een ondertekende verklaring kan jij ook deel uitmaken van ons team. 

OPGELET: Deze pagina is enkel voor jou bedoeld als jij je opgaf om deel uit te maken van ons haakatelier-team. Deed je dat nog niet, maar heb je wel interesse? Ga dan terug naar deze link en meld je aan. 

Creatieve groeten, 

Het Haakbeest-team

 

Samenwerkingsverklaring haakatelier-team

  • Ik bevestig hierbij dat ik alle informatie over de organisatie en de werking van Het Haakbeest, over klanten en/of medewerkers en alle informatie over de ontwerpen en patronen, die ik verkrijg om de samenwerking met Het Haakbeest vlot te laten verlopen, strikt vertrouwelijk zal houden. Ik zal deze om geen enkele andere reden gebruiken dan voor het uitvoeren van de opdracht die mij is gegeven door Het Haakbeest.

    Deze opdracht luidt: actief meehelpen op activiteiten en beurzen, met als doel het enthousiasmeren, informeren en wegwijs maken van (nieuwe) klanten, alsook de verkoop van onze producten.

    Ik begrijp dat er op geen enkele manier een vergoeding kan gevraagd worden aan Het Haakbeest.